Petri Dishes Borosilicate Glass

Petri Dish, glass, 100x12mm (not pyrex)

Petri Dish, glass, 100x12mm (not pyrex)

SKU: PDG007 Category:

Petri Dishes Borosilicate Glass

Petri Dish, pyrex glass, 100 x 20mm

Petri Dish, pyrex glass, 100 x 20mm

SKU: PDG004 Category:

Petri Dishes Borosilicate Glass

Petri Dish, pyrex glass, 120 x 20mm

Petri Dish, pyrex glass, 120 x 20mm

SKU: PDG005 Category:

Petri Dishes Borosilicate Glass

Petri Dish, pyrex glass, 150 x 30mm

Petri Dish, pyrex glass, 150 x 30mm

SKU: PDG006 Category:

Petri Dishes Borosilicate Glass

Petri Dish, pyrex glass, 60 x 20mm

Petri Dish, pyrex glass, 60 x 20mm

SKU: PDG001 Category:

Petri Dishes Borosilicate Glass

Petri Dish, pyrex glass, 80 x 20mm

Petri Dish, pyrex glass, 80 x 20mm

SKU: PDG002 Category: